Bakteri Etkenli Hastalıklar

Streptococcosis


E-Coli (Esherichia coli)


Pasteurelosis (Pasteurella)


Tuberculasis (Verem)


Salmonella (Paratifo)


CRD (Choronic Respiatory Disease)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme